Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO E-SKLEP.ZAMEL.PL

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady, na jakich gromadzimy oraz przetwarzamy dane osobowe, podczas korzystania z usług naszego Sklepu e-sklep.zamel.pl. Prosimy, by przed rozpoczęciem korzystania z usług naszego Sklepu e-sklep.zamel.pl. zapoznać się z niniejszą Politykę Prywatności oraz Polityką Cookies. Wszelkie pytania lub wątpliwości dotyczące naszej Polityki Prywatności oraz Polityki Cookies prosimy kierować na adres sklep@zamel.pl

I. W jaki sposób gromadzimy dane?
1. Podczas tworzenia, używania lub zmiany konta użytkownika, składania zamówienia, dostarczane nam są informacje, takie jak:
– imię oraz nazwisko,
– adres,
– nazwa użytkownika,
– numer telefonu,
– adres email.

2. Istnieje możliwość korzystania z naszego Sklepu w sposób anonimowy. Podanie powyższych danych jest dobrowolne lecz konieczne dla dokonania rejestracji i zakupu w naszym Sklepie.

3. Funkcje i cele oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usługi, wprowadzanych przez usługodawcę do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się usługobiorca:
e-sklep.zamel.pl jest ZAMEL Sp. z o.o. z siedzibą w Pszczynie, ul. Zielona 27, 43-200 Pszczyna, NIP: 638-000-06-69; REGON: 003495338, kapitał zakładowy: 758.000,00 zł, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział VIII Gospodarzy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000384737.

II. W jaki sposób przetwarzamy dane?
1. Dane, które otrzymujemy, przetwarzane są przez nas w następujących celach:
• zapewnienie możliwości złożenia zamówienia w Sklepie,
• zapewnienie możliwości dostępu do konta klienta,
• zapobieganie działaniom bezprawnym lub sprzecznym z naszym Regulaminem,
• ulepszanie naszych usług.

2. W każdej chwili można zakończyć korzystanie z usług naszego Sklepu, zamknąć swoje konto lub cofnąć zgodę na otrzymywanie korespondencji od nas. W tym celu prosimy o przesłanie informacji na adres sklep@zamel.pl

3. Nie udostępniamy Państwa danych podmiotom trzecim bez wyraźnej zgody, chyba że zachodzi sytuacja, w której jesteśmy do tego zobowiązani na mocy obowiązujących przepisów prawa.

4. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych osobowych przetwarzanych przez nasz Sklep oraz prawo do ich poprawiania lub usunięcia. W tym celu prosimy o przesłanie informacji na adres sklep@zamel.pl

III. W jaki sposób chronimy dane?
1. Należy pamiętać, że w przypadku korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną istnieje standardowe ryzyko związane z wykorzystaniem sieci Internet i zaleca się przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania.

2. Ze swojej strony stosujemy następujące środki mające na celu ochronę oraz poprawę bezpieczeństwa Twoich danych:
– certyfikat SSL

3.Podejmujemy intensywne działania, by chronić naszych użytkowników przed nieautoryzowanym dostępem do ich danych, a także nieautoryzowaną zmianą, ujawnieniem lub unicestwieniem przetwarzanych przez nas danych.

IV. W jaki sposób zmieniamy naszą Politykę Prywatności?
Jeśli zajdzie taka konieczność możemy zmienić lub uaktualnić naszą Politykę Prywatności. Wszelkie takie zmiany będą umieszczone na naszej stronie e-sklep.zamel.pl